Hude i andre byer: Århus

København Køge Ribe Århus Ålborg

Den Gamle toldbod, Århus. Ca. år 1900.
Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet.
___________________________________________________________________________________
Projekt "Hudes Roskilde" · Roskilde lokalhistoriske Arkiv · Dronning Margrethes Vej 14 · Boks 229 · 4000 Roskilde · Tlf. 4631 5093 · Lokal@roskildebib.dk