Hude, Kristian Ludvig (von der)

Roskilde 16/8 1864 - Roskilde 28/12 1929

Freelance fotograf med historiske bygninger, interiører og kunstgenstande som speciale.

Over hele Danmark fotograferede han kirker, herregårde og gamle huse. Han solgte kopier af sine billeder til Nationalmuseet og hans fotos illustrerer værker som, Trap Danmark, Dagligt LIv i Norden, Danske Byer og Deres Mænd, og Gammel Dansk Kunst . Mod at testamentere Nationalmueet den nationale det af sine glaspladenegativer, omkring 6000, kom han i 1919 på finansloven med en livsvarig, årlig ydelse på 8000 kr. Samlingen af glasplader og fotoalbums findes stadig på Nationalmuseet.

I sin hjemby fotograferede han overalt, og samlingen af fotos, fotoalbums, og glaspladenegativer udgør et vigtigt dokument til den danske købstads historie. I sine sidste år ønskede han art destruere de resterende glaspladenegativer fra Roskilde og omegn, samlingen blev imidlertid købt af boghandler Flensborg og siden testamenteret til Roskilde Kommune. Samlingen findes nu i Roskilde lokalhistoriske Arkiv.

Kunstnerisk, teknisk, og kompositionsmæssigt er hans billeder fremragende, og han blev allerede i sin samtidig beskrevet som en kunstner på sit felt.

Kristian var søn af prokurator (sagfører) Sophus og Johanne von der Hude, der flyttede til Roskilde i 1862. Anna Hude, kvindesagsforkæmper og Danmarks første kvindelige dr. phil og Karl Hude, også dr. phil og sprogforsker var hans søskende. Hans egen universitetskarriere opgav han, og forsørgede sig et par år (1894-1897) som huslærer på Bornholm og Vestsjælland. Imens tog fotografering op som en hobby, og i 1894 anmeldte han eneret på 4 billeder fra Roskilde Domkirke. Omkring 1897 besluttede han sig for at blive professionel fotograf og stod i lære hos hoffotograf Elfeldt. I 1899 slog han sig ned i sin fødeby og ernærede sig resten af livet som freelance-fotograf. Han døde i 1929 af en nervesydom, der havde invalideret ham i hans sidste år og lænket ham til en stol.

Baggårdscene fra Adelgade 26 i København. Ca. år 1900. Nationamuseet.
Hude i sit atelier, hvor også Gustav Wied fik fremkaldt sine billeder Roskilde lokalhistoriske Arkiv.
___________________________________________________________________________________
Projekt "Hudes Roskilde" · Roskilde lokalhistoriske Arkiv · Dronning Margrethes Vej 14 · Boks 229 · 4000 Roskilde · Tlf. 4631 5093 · Lokal@roskildebib.dk